Цели 

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност. 

Основните цели на Мрежата са: 

  • Да развие експертния капацитет сред специалисти и помощен персонал, които работят с ромски общности в областта на ранното детско развитие;
  • Да помогне за увеличаване броя на специалистите от ромската общност, работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст;
  • Да се застъпва за осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи; 
  • Да предостави допълнителни възможности за стаж в ясли и детски градини на студенти от ромски произход;

История, финансиране и структура 

Мрежата е създадена през януари 2018 година и се координира от програма „Учене и грижи в ранна възраст“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Мрежата има свой координатор и ръководител, и дейностите й се подкрепят от екипа на програмата и ТСА като цял. Мрежата също така има консултативен съвет, съставен от членове на Мрежата. 

Мрежата е член на международна мрежа от 12 подобни мрежи от цяла Европа, наречени REYN – Romani Early Years NetworkREYN е създадена и получава финансиране от програма „Ранно детско развитие“ на фондация „Отворено общество“. Дейността на Мрежата в България се съ-финансира от ТСА. 

Членове на Мрежата са детски градини и училища, професионалисти и неправителствени организации, работещи с малки деца от ромската общност. Мрежата приема както институционални, така и индивидуални членове. Институционалното членство носи допълнителни възможности за участие в дейностите на Мрежата.  

Членството е безплатно (засега) и се постига чрез попълване на следния формуляр: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865. 

 

 

Екип

Евгения Волен е ръководител на Мрежата и на програма „Учене и грижа в ранна възраст“. Тя отговаря за управление на екип, който поставя цели, отговарящи на значими нужди; търси иновативни решения за тези проблеми; проектира и изпълнява дейностите в програмата; контролира и оценява ефекта от дейностите за непрекъснато усъвършенстване на дизайна. Евгения също води застъпническите усилия на програмата, като често е канена за външен говорител на събития в сферата на приобщаващото ранно образование, застъпничеството на база доказателства, и други теми. 

Преди ТСА, Евгения разгръща кариерата си в „Ърнст енд Янг“, като в продължение на 12 години работи в 4 офиса в 3 страни, измежду които е и БългарияВ Ню Йорк, тя ръководи одита на големи финансови компании и инвестиционни фондове точно преди разгара на световната финансова криза през 2007 гЕвгения успешно развива собствен консултантски бизнес през периода 2008 – 2013 г. Евгения има магистърска степен по „Публична администрация“ от Monterey Institute of International Studies и бакалавърска степен по „Финанси и счетоводство“ от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите и сертифициран обучител по програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity). 

Иван Иванов е координатор на Мрежата и координатор на проекти в програма „Учене и грижа в ранна детска възраст“. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Иван е част от екипа на Младежката фондация „Арете“, където е програмен координатор на програма „Заедно напред“. През периода 2014 – 2016 година той преподава в 48 ОУ „Йосиф Ковачев” в София като участник в програмата на фондация „Заедно в час“. През 2015 г. Иван е стажант във фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Иван завършва бакалавърска и магистърска степен по „Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. През 2015 г. получава професионална квалификация по „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Иван е сертифициран обучител по програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity). 

Лора Лалова е координатор на проекти в програма „Учене и грижа в ранна възраст“ и често подкрепя и присъства на инициативи на Мрежата. Тя участва в процеса на планиране, мониторинг и оценка на проекти. Лора осигурява ефективното изпълнение на програма „Заедно в пъстър свят“, като отговаря за набор и изграждане капацитета на обучителите, проектиране на индивидуални обучения, договаряне на условия, координация и поддържане на комуникацията с партньорите по проектите.  

Преди да се присъедини към ТСА, Лора работи по развиването, изпълнението и оценката на социални и образователни проекти, реализирани с подкрепата на различни финансови инструменти. Професионалната й практика и интереси са в сферата на правата на детето и превенция на насилието срещу деца. Лора има магистърска степен по „Европеистика“ от Университета Маастрихт, Холандия. 

Можете да прочетете за екипа на ТСА тук

 

Консултативен съвет

Силвия Станчева
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Силвия е завършила Начална и предучилищна педагогика в Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, магистър в специалност „Гражданско и интеркултурно образование“. По настоящем е регионален образователен координатор към Център „Амалипе“. Също така Силвия е и сертифициран обучител по Програма „Заедно в пъстър свят“ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Спаска Петрова
ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Спаска има богат управленски опит, участва в реализирането на редица проекти, насочени към семейства, деца и млади хора, част от които в маргинализирани общности. Също така работи пряко с различни общности, като активно подкрепя и се застъпва за реализирането на ефективни политики за ранно детско възпитание и образование.

Д-р Стефан Стефанов
ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Стефан е завършил медицински факултет на Тракийски университет. Председател на Сдружение „Жажда за живот.“ Експерт по обществено здраве с фокус майчино и детско здраве в ромската общност. Стефан има повече от 15 години опит в управление, мониторинг и изпълнение на проекти в областта на превенцията на социално значими заболявания и младежки дейности.

Светлана Златева
ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Светлана е магистър по Предучилищна педагогика и има над тридесет и две години трудов стаж в работата с деца и родителите от уязвими общности. От 2014 година до момента е директор на ДГ „Пролет“, град Ямбол.

Десислава Бошнакова
ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Десислава е завършила ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“
със специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика. От 2007 година работи като директор на детска градина, като в момента е директор на ДГ „Елена Грънчарова“, град Горна Оряховица. Десислава има над осемнадесет годишен опит в работата с деца и родители от уязвими общности.

Анахид Михайлова
ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Анахит е завършила бакалавърска степен по специалност Предучилищна педагогика и дълго време е работила като детски учител в с. Румянцево, община Луковит. Същото така Анахит има опит като детски учител в Дом за момичета и момчета с физически увреждания, намиращ се на територията на град Луковит. През 2005 година е секретар на Община Луковит, като паралелно с това е продължила образованието си по специалност Публична администрация във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр. Велико Търново. От 2014г. до момента е директор на детска градина „Слънце”- град Луковит.

Д-р Ирена Видинова
ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Ирена е завършила Медицина във ВМИ-гр. Плевен, като също така е успяла да придобие и специалност Хигиена на детско – юношеската възраст. В момента изпълнява длъжността заместник-директор на РЗИ-Враца. Ирена има завиден опит в организирането и провеждането на здравно-образователни кампании за профилактика на болестите и промоция на здравето.